Instytut Badawczy Ochronnych Systemów  został założony w 2005 roku. Głównym celem działania instytutu jest prowadzenie badań systemów zabezpieczających   w testach zderzeniowych.  IBOS otwarty jest na współpracę z producentami systemów bezpieczeństwa drogowego w zakresie rozwoju prototypów drogowych barier ochronnych i testowania poligonowego gotowych rozwiązań. Uważamy, że wszystkie bariery ochronne instalowane na drogach, powinny być sprawdzone pod względem bezpieczeństwa w badaniach zderzeniowych. Wierzymy, że nasza działalność przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Ważną rolę w pracach instytutu odgrywa infrastruktura oraz bezpieczeństwo. Na potrzeby przeprowadzanych badań dysponujemy:
 

 • monitorowanym poligonem o powierzchni 11000 m kw.
 • zapleczem dla klientów i pracowników
 • wyciągarką pozwalająca rozpędzać pojazdy do prędkości 120km/h
 • uniwersalną powierzchnią testową
 • infrastrukturą teleinformatyczną
 • stanowiskiem do wyznaczania punktu ciężkości pojazdu
 • stanowiskiem przygotowawczym dla pojazdów testowych
 • parkingiem oraz strzeżonym placem magazynowym


Aktywnie dbamy o bezpieczeństwo osób podczas testów.
dysponujemy

 

 • wydzielonymi strefami zabezpieczonymi betonowymi i stalowymi barierami ochronnymi
 • pełną automatyzacją zapisu video w strefie uderzenia
 • ochronnymi wałami ziemnymi
 • sygnalizacją świetlną i dźwiękową
 • wdrożonymi i monitorowanymi procedurami bezpieczeństwa